top of page

Yetişkin Danışmanlığı


Bireysel Danışmanlık süreci; Bireylerin geçmişte yaşadığı olumsuz yaşam deneyimleri, geçmişin yarattığı sorunlar ve çözümlerine odaklanmak, bilişsel, duygusal ve davranışsal sorunları ele almak, kişisel gelişimi desteklemek ve daha farklı işlevsel bir yaşam sürmek için yardımcı olmaktadır. Bu süreç; bireylerin içsel dünyalarını anlamalarına, olumsuz düşünce ve duygusal kalıpları değiştirmelerine ve yaşamlarını daha tatmin edici bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bireysel Danışmanlık, genellikle şu durumlar için kullanılır: • Duygusal Sorunlar: Depresyon, anksiyete, öfke yönetimi problemleri gibi durumlar için etkili bir yöntemdir. • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travmatik deneyimlerin yol açtığı semptomların hafifletilmesi ve travma sonrası iyileşme sürecini desteklemek için kullanılmaktadır. • Stres ve Kaygı Yönetimi: Günlük yaşamın getirdiği stres ve kaygı ile başa çıkma becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır. • İlişki Sorunları: Aile içi ilişkiler, evlilik sorunları, ilişki becerileri, arkadaşlık ilişkileri gibi alanlarda yardımcı olmaktadır. • Kimlik ve Kişisel Gelişim: Bireylerin kendilerini daha iyi anlama, özsaygılarını artırma ve yaşamlarında daha fazla anlam bulma konularında destek olmaktadır. • Bağımlılıklar: Alkol, uyuşturucu madde veya diğer bağımlılık sorunları ile çalışırken kullanılmaktadır. Bireysel Danışmanlık; bireysel seanslar, grup terapisi veya aile terapisi gibi farklı biçimlerde uygulanabilir. Klinik Psikologlar, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir terapi planı oluştururlar. Terapötik ilişki, güvenli bir ortam yaratma, empati ve destek sunma, bireyin duygusal iyileşme sürecini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Danışmanlık süreci genellikle bireyin kendini daha iyi anlaması, sorunlarına çözüm bulması ve daha sağlıklı düşünme ve davranma becerilerini geliştirmesi üzerine odaklanır. Yetişkin psikoterapisi, bireylerin yaşamlarını daha tatmin edici ve anlamlı hale getirmelerine yardımcı olabilir.


bottom of page