top of page

EMDR Danışmanlığı


EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonrası sorunlar gibi duygusal zorlukların tedavisinde kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir. Francine Shapiro tarafından 1980'lerin sonlarında geliştirilen EMDR, travma sonrası semptomları hafifletmeye ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmeye yönelik bir yaklaşım olarak öne çıkar. Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre beyin, kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlenen bilgiyi işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler beynimiz aracılığı ile işlenip ilişkili anı ağlarına dahil olur ve bütünleşir. Bunun sonucunda bir öğrenme gerçekleşir. Travmatik ya da rahatsızlık veren bir olayla karşı karşıya kalındığında bu sistem normal bir şekilde çalışmayabilir. Bunun bir sonucu olarak beyin aracılığıyla gelen bilgi ilişkili olan anı ağlarına eklenmez ve öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle beyinde depolanır. Bu yüzden bugün yaşanan bazı durumlar anıları hatırlattığında, kişiyi o anıyı yaşar gibi aynı şekilde etkiler. EMDR terapisi, travma sonrası semptomları hafifletme, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumların tedavisini destekleme ve bireyin daha sağlıklı bir şekilde işlev görmesini teşvik etme amacı güder. Bu terapi, duygusal iyileşmeyi destekleyen ve travma sonrası deneyimleri daha işlenmiş hale getiren birçok kişi için etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilmektedir. EMDR terapisi, belirli bir protokolü takip eden bir terapi türüdür. 8 protokolden oluşur ve 3 (geçmiş, şimdi ve gelecek) yönlü bir uygulama yapılmaktadır. EMDR tedavi planı; öykünün alınması, terapiye hazırlık, değerlendirme, duyarsızlaştırma, yükleme, beden taraması, kapanış, yeniden değerlendirme, aşamalarını içerir. EMDR Terapisi psikoloji literatürü içerisinde ‘kısa süreli terapiler’ içinde yer almaktadır. Sürecin ne kadar süreceği kişilerin yaşam deneyimlerine göre farklılık gösterebilmektedir. • Kişilik Bozuklukları • Kaygı ve Panik Bozukluğu • Depresyon • Komplike Yas • Rahatsız Edici Anılar • Fobiler • Ağrı Rahatsızlıkları (Migren, Fibromiyalji) • Yeme Bozuklukları • Bağımlılıklar (Alkol, Madde, İnternet) • Beden Algısı Bozuklukları • Cinsel İşlev Bozuklukları • Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları • Kompleks Travma gibi durumlarda EMDR Terapisi etkili yöntemler arasındadır.


bottom of page