top of page

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı


Çocukluk ve Ergenlik dönemi gelişim dönemleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemlerde bireyin kişisel gelişiminin temelleri atılır. Çocuk, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfederek geleceğe hazırlanır. Çocuk ve Ergen Danışmanlığı duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunları ele almak ve iyileştirmek amacıyla kullanılan bir danışmanlık türüdür. Bu danışmanlık türünde; çocukların ve ergenlerin yaşadıkları zorluklar, bağlanma sorunları, psikolojik dayanıklılık, korkular, öfke, akran zorbalığı, stres, duygusal sıkıntılar, okul ve aile ile ilgili sorunlar, yeme bozuklukları, davranış ve uyum sorunları, kayıp, yas, travma, kaygı bozuklukları, depresyon gibi konularla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Çocuk ve ergenler, yetişkinlerden farklı bir şekilde düşünme, hissetme ve iletişim kurma eğilimindedirler. Bu nedenle, terapistlerin genç bireylerle çalışırken özel bir yaklaşım benimsemeleri gerekebilir. Çocuk ve ergen psikoterapisi, bu yaş gruplarının ihtiyaçlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak tasarlanır. Bu danışmanlık türü, çocuklar ve ergenler arasında şunları hedefler: • Duygusal Denge: Duygusal sorunlar, öfke, kaygı, depresyon gibi duygusal zorluklarla başa çıkmada yardımcı olma. • Davranış Değişikliği: Zararlı davranışları azaltma veya olumlu davranışları teşvik etme. • İletişim Becerileri: İyi iletişim becerileri geliştirme, duygusal ihtiyaçları ifade etme ve sosyal ilişkileri güçlendirme. • Aile İçi İlişkiler: Aile içi sorunları ele alma ve aile üyeleri arasında daha sağlıklı ilişkiler kurma. • Özsaygı ve Özgüven: Özsaygı ve özgüveni artırma, genç bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olma. • Okul Başarısı: Okul sorunlarına odaklanma, öğrenme güçlüklerini ele alma ve akademik başarıyı artırma. Çocuk ve Ergen Danışmanlığı’nda çeşitli psikoterapi yaklaşımları kullanılabilir. Bunlar arasında oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi (BDT), aile terapisi ve sanat terapisi gibi yöntemler bulunabilir. Yetişkinlerden farklı bir iletişim dilinin kullanıldığı bu danışmanlık türü içerisinde, çocuk ve ergen bireylerin duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmesi için güvenli bir ortam sağlamak oldukça önemlidir. Bununla birlikte aile ile iş birliği içerisinde çalışmak danışmanlık sürecinin önemli noktaları arasındadır. Aileyi süreç içerisinde bilgilendirmek ve yardımcı olmak aile ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacağı için genç bireylerin duygusal ve davranışsal iyi hissetmesini sağlayacaktır.


bottom of page